Tolking i offentlig sektor

Pga økt oppdragsmengde trenger vi flere tolker på alle språk. Vi har spesielt behov for dari, tigrinja, urdu, pashto, og arabisk, men hører også gjerne fra søkere med andre språk.Vi vil også komme i kontakt med dyktige oversettere. Send oss gjerne din CV og en søknad hvor du skriver litt om deg selv og hvorfor du vil jobbe som tolk/oversetter til post@bravotolk.no.

Tolkekurs for tolker

Ønsker du en yrkeskarrière som tolk, eller arbeider du allerede som tolk uten formell godkjenning eller oppføring i det nasjonale tolkeregisteret?. Bravo Tolk gjennomfører tolkekurs for begge målgrupper. Gjennom kursing søker vi å heve kompetansen til praktiserende tolker uten formell utdanning, samt kartlegge behovet for ytterligere videreopplæring.

Vi etterstreber høy kvalitet på våre tolketjenester, og arbeider aktivt opp mot kunder for å avdekke feil eller mangler. Alle som utfører oppdrag for oss har gjennomgått grundig kursing og testing, og vi oppfordrer alle våre tolker til videreutdanning.

Vi tilbyr alle våre tolker tolkekurs spesielt tilpasset ulike fagområder som:

•Helse

•Juridisk bistand

•Politi

•Privat næringsliv

•Psykisk helse

•Rettsvesen

•Sosial- og trygdevesen

•Utdanning og undervisning

•Utlendingsforvaltning

Tolkekurs for kunder

Vil du som offentlig tjenesteyter være bedre i stand til å bruke tolk? Da kan din virksomhet bestille kurs i bruk av tolk.

Bravo Tolk tilbyr et kurs for ansatte i offentlig sektor som trenger tolk i sitt arbeid. Kurset varer i en dag og holdes på bestilling. Det er maks 20 personer som kan delta på kurset.
Som kursdeltaker vil du lære mer om:
* tolkens ansvarsområde og arbeidsmåter
* forutsetningene for vellykket kommunikasjon via tolk
* hvordan språkbarrieren påvirker fagpersonens profesjonalitet. Hva hvis du ikke er kvalifisert tolk?
* Dersom du ønsker å bidra med dine språkferdigheter, men ikke er kvalifisert tolk, kan du bistå med språkhjelp i hverdagslige gjøremål.
* Men noen ganger tar dagligdagse situasjoner en vending som gjør det nødvendig å stoppe opp og vurdere om det er behov for å bestille kvalifisert tolk. Dette kan for eksempel være situasjoner som omhandler sensitive opplysninger rundt psykososiale forhold (helse, barns situasjon, familiekonflikter) eller asylsak og juridisk status.
* Det skal alltid brukes kvalifisert tolk når det skal utføres tolkeoppdrag for offentlig sektor og dersom kommunikasjonen omhandler sensitiv og viktig informasjon.

Bravo Tolk AS
Adresse : Storgata 20, 5 etg, 0184, OSLO
Epost.: post@bravotolk.no
Tlf : +47 23 90 59 90
Org. 916722206

Sosialemedier
Facebook | LinkedIn | Instagram