Tolking i offentlig sektor

Om studiet:

Studiet er landsdekkende og er nettbasert med samlinger. Det tas opp studenter med ulike tolkespråk i hvert kull.

Prioriterte språk:

Informasjon om prioriterte språk kommer i april 2016. NB: Igangsetting av språkene forutsetter tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere med studiekompetanse/realkompetanse, og som i tillegg har bestått muntlig opptaksprøve. Prøvene vil gjennomføres i månedene september, oktober og november. Resultatet av den muntlige opptaksprøven blir gitt i starten av desember. Mer informasjon om tolkeutdanningen: Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr nettbasert tolkeutdanning til ulike språk i form av en grunnmodul (30 studiepoeng over et år) og påbygningsmoduler (15 studiepoeng over et semester).

Grunnmodulen må være fullført før man kan søke påbygningsmoduler. For opptak på studiet «Tolking i offentlig sektor» må man ha studierett og bestå en tospråklig opptaksprøve.

Søknadsfristen til tolkeutdanningen er 1. august, med oppstart i januar påfølgende kalenderår. Det tas opp studenter i flere språk hvert år, avhengig av søkertall og innmeldte behov. Hvilke språk som prioriteres kunngjøres medio april hvert år via våre nettsider www.hioa.no og via www.tolkeportalen.no.

For praktisk informasjon om søknad og opptak, vennligst kontakt: opptak@hioa.no Autorisasjonsprøve i tolking er en frittstående prøve. For informasjon om denne, vennligst kontakt: tolkautprove@hioa.no.

Inntil ditt tolkespråk tilbys bør du orientere deg om test og kurstilbud hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) slik at du kan bli registrert i Nasjonalt tolkeregister. Se www.tolkeportalen.no for mer informasjon. Søknad og opptak: Søknadsfrist; 1. august 2016.

Opptakskrav: Opptakskravet er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse, samt godkjent muntlig prøve.