Oversettelse

Oversettelse:

Vi påtar også oppdrag med oversettelser av alle typer dokumenter. Å oversette en tekst kan være en tidkrevende og komplisert prosess. Bravo Tolk sørger for at dette skal gå så raskt, effektivt og smertefritt som mulig. Alle våre ansatte har underskrevet avtale om taushetsplikt og all informasjon behandles konfidensielt. Vi oversetter alle typer dokumenter og samarbeider med spesialiserte fagoversettere og statsautoriserte translatører. Vi tilbyr følgende oversettelsestjenester:

 

Språkvask og korrektur

Juridiske oversettelser

Medisinske oversettelser

Øvrige fagtekniske oversettelser

Statsautoriserte oversettelser Vitnemål og attester

 

Bravo Tolk AS
Adresse : Storgata 20, 5 etg, 0184, OSLO
Epost.: post@bravotolk.no
Tlf : +47 23 90 59 90
Org. 916722206

Sosialemedier
Facebook | LinkedIn | Instagram