Kompetanse

Bravo Kompetanse tilbyr følgende kurs og tiltak med mer en 14 forskjellige språk og kulturelle kompetanseområder til barneverntjenesten.

 

  • Kulturtolk/Barnevernets linkarbeider – Vi bygger bro over hindringer i møte med etnisk minoritetsfamilier.

 

HVA ER EN KULTUR TOLK?.

 

  • En person som har innsikt i to kulturer
  • En person med språklig og kulturell kompetanse
  • En person som fremmer forståelse mellom to kulturer
  • En person som gir kulturell forklaring gjennom språk, religion og atferdsmønstre

Familie koordinator i familieråd.

  • Familieråd er ikke et tiltak, men en metode som tas i bruk av stadig flere kommuner. Metoden tar utgangspunkt i ressursene som finnes i familien og nettverket til barnet, og bidrar til økt deltakelse fra de involverte. Et familieråd er et møte hvor familien samles med slekt og andre som er betydningsfulle for barnet. Møtet skal komme fram til en plan som skal ivareta barnets interesser og bedre familiens situasjon. Et familieråd er en måte å fatte beslutninger på som kan brukes på både hjelpetiltaksstadiet, når det er snakk om å plassere barnet utenfor hjemmet, og også i avslutningen av tiltak.Familieråd - gode løsninger for barnet i slekt og nettverk.

 

  • Norsk samfunnskunnskap,integrering, lover og regler og ulike samfunns plikter.

 

  • Forebyggende kurs - vold i nære relasjoner, både individuelt og gruppe.

 

Kultur tilpasset ICDP - foreldre veiledning.

  • ICDP er et veiledningsprogram som tilbys til foreldre i grupper og ledes av en veileder. Målet med ICDP er å forebygge psykososiale problemer blant barn og unge gjennom å støtte og styrke foreldre og andre omsorgsgivere i deres omsorgsrolle, og å fange opp de foreldrene som har større utfordringer enn andre.

 

Konflikt håndtering, megling og dialog.

  • For skoler, barnevern institusjoner,fosterforeldre, konfliktrådet og asyl mottak.

 

Bravo Tolk AS
Adresse : Storgata 20, 5 etg, 0184, OSLO
Epost.: post@bravotolk.no
Tlf : +47 23 90 59 90
Org. 916722206

Sosialemedier
Facebook | LinkedIn | Instagram