Forfatter: admin

Tolking i offentlig sektor Om studiet: Studiet er landsdekkende og er nettbasert med samlinger. Det tas opp studenter med ulike tolkespråk i hvert kull. Prioriterte språk: Informasjon om prioriterte språk kommer i april 2016. NB: Igangsetting av språkene forutsetter tilstrekkelig …

Tolking i offentlig sektor Les mer >

Er du interessert i IMDis test og kurstilbud? IMDi opplever stor pågang til sitt test og kurstilbud, og åpner for at interesserte kan melde seg til ToSPoT og TAO i 2016 allerede nå. I tillegg vil det tilbys ekstraordinær testing …

Er du interessert i IMDis test og kurstilbud? Les mer >

Tolkens yrkesetikk Begrepet god tolkeskikk er en norm som forteller hvordan tolken skal oppføre seg og utføre sitt arbeid. I Forskrifter om bevilling som statsautorisert tolk og tolkeprøven av 6. juni 1997, § 5 pålegges statsautoriserte tolker å utføre sin …

Tolkens yrkesetikk Les mer >

Kommunikasjon via tolk Som fagperson eller tjenestemann er det du som har ansvar for at kommunikasjonen med din tjenestemottaker er forsvarlig. Derfor er det du som må vurdere om tolking er nødvendig for å kunne utføre din oppgave i tråd …

Kommunikasjon via tolk Les mer >