Er du interessert i IMDis test og kurstilbud?

Er du interessert i IMDis test og kurstilbud?

IMDi opplever stor pågang til sitt test og kurstilbud, og åpner for at interesserte kan melde seg til ToSPoT og TAO i 2016 allerede nå. I tillegg vil det tilbys ekstraordinær testing i utvalgte språk høsten 2015 som følge av de store asylankomstene.

IMDi fortsetter arbeidet med å kvalifisere flere gjennom Tospråklig sjekk for potensielle tolker (ToSPoT) og kurs i Tolkens ansvarsområde (TAO).

ToSPoT er en skriftlig ordforrådstest som tar en stikkprøve av ordforrådet ditt på norsk og tolkespråket. TAO er et innføringskurs i tolkeetikk og tolketeknikk, og gir grunnleggende opplæring i tolkens funksjon og ansvarsområde. Tilfredsstillende resultater på ToSPoT er en forutsetning for å få plass på TAO.

Målgruppen for ToSPoT og TAO er personer som ikke har tolkeutdanning eller statsautorisasjon men som ønsker å ta det første skrittet i en mer omfattende kvalifiseringsprosess som tolk. Ved gjennomført ToSPoT og TAO kvalifiserer man til oppføring i Nasjonalt tolkeregister kategori 5.

Språkprioriteringer i 2016
IMDi har dessverre ikke mulighet til å tilby ToSPoT og TAO til alle som ønsker det. Valg av språk til test og kurs blir gjort på bakgrunn av tolkebehov i samfunnet og antall tolker i Nasjonalt tolkeregister. Vi tar også hensyn til regionale tolkebehov, samt hvilke språk Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr tolkeutdanning og statsautorisasjon i.

Når det gjelder språkprioriteringer og test- og kursplan for 2016, vil IMDi arbeide for å få på plass denne i løpet av våren 2016. Inntil videre kan alle som ønsker det registrere sin interesse for ToSPoT og TAO 2016.

Oppdatert: Ekstraordinær testing høsten 2015 er nå avsluttet
Den ekstraordinære testrunden er over og det ble testet i pashto, dari, kurmanji og tigrinja. Arabisk vurderes fortsatt fortløpende, men det er ikke besluttet om eller eventuelt når det vil bli testing. Personer som har meldt sin interesse via lenken over, men ikke fikk tilbud i 2015, vil få tilbakemelding i løpet av våren 2016.

Ta formell utdanning!
Som nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor er IMDi opptatt av at de som jobber som tolk for offentlige myndigheter har formelle kvalifikasjoner i tolking, herunder tolkeutdanning og/eller statsautorisasjon. Begge arrangeres ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Tolkeutdanningen er landsdekkende og nettbasert, og gjennomført studie kvalifiserer til oppføring i Nasjonalt tolkeregister i kategori 3. Opptaket til tolkeutdanningen i 2016 er allerede gjennomført, men følg med på HiOA sine hjemmesider og/eller Tolkeportalen for fremtidige studietilbud.

Statsautorisasjonsprøven er en omfattende ferdighetsprøve, og bestått autorisasjonsprøve gir rett til å søke bevilling som statsautorisert tolk, samt oppføring i Nasjonalt tolkeregister i kategori 2. Prøven arrangeres normalt to ganger i året. Følg med på Tolkeportalen og/eller Høgskolens hjemmesider for prøvetilbudet i 2016.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*